Δημοσίευση άρθρου μου στο περιοδικό -ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- με θέμα Το Ελληνικό Καλοκαίρι.